TPL_x_LANG_MOBILE_MENU
Login

Selcuk Hamamı

e-Posta Yazdır PDF

Köy Meydanı’ndaki Şaban Ağa Camisi’nin hemen güneyinde, cami ile bütünlük oluşturacak şekilde inşa edilen, halk arasında “Selçuk Hamamı” olarak adlandırılan hamam bulunmaktadır. Hamamın bugün genellikle duvarları ayakta kalmış, tonozlu bir mekanı hariç diğer kısımlarının üst örtüsü tamamen, bazı mekanlarının duvarları da kısmen veya tamamen yıkılmıştır.

 

Doğu-batı yönünde inşa edilen yapının inşa malzemesi, moloz taş ve yer yer bu taşlar arasına yerleştirilmiş olan tuğla parçacıklarından oluşmaktadır. Hamama ait bir kitabe bulunmadığından, yapının kesin inşa tarihini bilemiyoruz. Fakat soyunmalık bölümünde yapılan çalışmalarda ele geçen seramik parçalarının 14-15. yy özellikleri göstermesi, soyunmalıktan soğukluk kısmına geçişte bulunan aralık bölümünün 16. yy’dan sonra görülmemesi ve sıcaklıkta üst örtüye Türk üçgenleriyle geçilmesi gibi özellikler dikkate alındığında, hamam 14. yy ortalarından 15. yy ortalarına kadarki bir zaman süreci içinde inşa edilmiş olabilir.

 

Kayıtlı Kullanıcı