TPL_x_LANG_MOBILE_MENU
Login

Çalışmalarımız

2018 Yılı Çalışmaları

e-Posta Yazdır PDF

2018 Yılı Çalışmaları PDF

Bilal SÖĞÜT*

Muğla İli, Yatağan İlçesi, Eskihisar Mahallesi’nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti’nde ve aynı ilçenin Turgut Mahallesi’nde bulunan Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda 2018 yılı çalışmaları kapsamında kazı, konservasyon, restorasyon ve çizim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bunlara ilave olarak farklı dönemlere tarihlenen yapıların temizliği, jeofizik taramaları ve çevre düzenlemesi ile ilgili çalışmalar da yapılmıştır. Bu çalışmaların bir bölümü Muğla Müze Müdürlüğü başkanlığında, bir bölümü ise Bakanlık Temsilcisi ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar farklı üniversitelerden öğretim elemanı, uzman ve öğrencilerin yanı sıra işçilerden oluşan bir ekip ile sürdürülmüştür1 . Bu yılki çalışmalar, ağırlıklı olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Pamukkale Üniversitesi2 tarafından maddi olarak desteklenmiştir.

2018 yılında Batı Cadde’de Gymnasion Propylonu ve Latrina, Kuzey Cadde’de Hierokles Heroonu ve Kuzey Şehir Kapısı girişinde yer alan Geç Antik Çağ Yapısı’nda kazı ve restorasyon çalışmaları devam etmiştir. Bunun yanı sıra Tiyatro, Batı Cadde, Kuzey Şehir Kapısı ve Kuzey Cadde ile Semerci Ömer ve Mustafa Tosun evlerinde rölöve çizimi ile restitüsyon ve restorasyon projelerine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca Lagina Batı Stoa, Tapınak ile Altar arasındaki Kilise ve kutsal alanın girişindeki apsisli yapıda kazılar yapılmıştır. Kutsal Alan içindeki tapınak ve kuzey stoa ile Mehmet Harman Bağ Evi’ne bağlı alanlarda rölöve çizimi ile restitüsyon ve restorasyon projelerine yönelik çalışmalar devam etmiştir. Özellikle tapınakta yürütülen çalışmalar daha önceki yıllarda yapılan çalışmaların bir devamı niteliğinde olmuştur. Alandaki bu faaliyetlerin haricinde, kent içinde ve müzelerde Stratonikeia buluntusu eserler ile ilgili katalog çalışmaları sürdürülmüştür3 .

 

Devamını oku...

2017 Yılı Çalışmaları

e-Posta Yazdır PDF

2017 Yılı Çalışmaları PDF

Bilal SÖĞÜT *

Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER **

Muğla İli, Yatağan İlçesi, Eskihisar Mahallesi’nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti’nde, aynı ilçenin Turgut Mahallesi’nde bulunan Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda 2017 yılı çalışmaları kapsamında kazı, konservasyon, restorasyon ve çizim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bunlara ilave olarak farklı dönemlere tarihlenen yapıların temizliği ve çevre düzenlemesi ile ilgili çalışmalar da yapılmıştır. Yapılan çalışmalar farklı üniversitelerden öğretim elemanı, uzman ve öğrencilerin yanı sıra işçilerden oluşan bir ekip ile sürdürülmüştür[1]. Bu yılki çalışmalar, ağırlıklı olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Pamukkale Üniversitesi[2] tarafından maddi olarak desteklenmiştir. Beylikler Dönemi Selçuk Hamamı’nın Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projelerinin hazırlanması ile uygulanmasına yönelik hazırlanan proje kapsamında çalışmalar tamamlanarak, Beylikler Dönemi’ne tarihlenen Selçuk Hamamı ve hemen bitişiğindeki 1951 yıllarına ait Ali Aydın Evi’nin restorasyonu tamamlanarak ziyarete açılmıştır. Şaban Ağa Cami’nin restorasyon çalışmaları, Muğla Valiliği, Yatırım İzleme Koordinasyon Birimi tarafından verilen ödenek ile başlatılmış ve caminin iç kısmındaki düzenlemeler tamamlanmıştır. Ek ödeneğin olması durumunda 2018 yılında Şaban Ağa Cami, Selçuk Hamamı ve Ali Aydın Evi’nin çevre düzenlemesinin tamamlanması düşünülmektedir. Bılla Evi’nin restorasyonu için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Restorasyon Dairesi Başkanlığı tarafından ödenek ayrılmış ve çalışmalara Muğla Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzmanları denetiminde başlanmıştır. 2017 yılı içerisinde Bılla Evi’nin duvarları, çatı ve sıvaları ile ilgili çalışmalar bitirilmişti. Ahşap aksamı ve elektrik ile geriye kalan çalışmaların 2018 yılı içerisinde tamamlanması düşünülmektedir. Destek ve katkılarından dolayı tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederim[3].

2017 yılında Batı Cadde, Gymnasion Propylonu, latrina, Roma Hamamı-1 ve Üçüncü Köy Meydanı’nda yapılan kazı ve alan düzenlemelerinin yanı sıra Roma Hamamı-1, latrina ve Batı Cadde Kilisesi duvarlarında koruma ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarının restorasyonu ve belgelenmesine yönelik olarak rölöve ve restitüsyon çizimlerine devam edilmiştir. Ayrıca Lagina Hekate Kutsal Alanı içinde Hekate Tapınağı ve çevresi ile stoada kazı ve mimari çizim çalışmaları gerçekleştirilmiştir[4].

Alandaki bu faaliyetlerin haricinde, kent içinde ve müzelerde Stratonikeia buluntusu eserler ile ilgili katalog çalışmaları sürdürülmüştür[5].

 

Devamını oku...

2016 Yılı Çalışmaları

e-Posta Yazdır PDF

2016 Yılı Çalışmaları PDF

Bilal SÖĞÜT [1]

Muğla İli, Yatağan İlçesi, Eskihisar mahallesinde, Yatağan-Milas karayolunun 7. kilometresinde yer alan Stratonikeia antik kentinde, 2016 yılı çalışmaları kapsamında kazı, konservasyon, restorasyon ve çizim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bunlara ilave olarak farklı dönemlere tarihlenen yapıların temizliği ve çevre düzenlemesi ile ilgili çalışmalar da yapılmıştır. Yapılan çalışmalar farklı üniversitelerden öğretim elemanı, uzman ve öğrencilerin yanı sıra işçilerden oluşan bir ekip ile sürdürülmüştür[2]. Bu yılki çalışmalar, ağırlıklı olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi[3] tarafından maddi olarak desteklenmiştir. Muğla Valiliği tarafından sağlanan ödenek desteği ile başlayan Hasan Sar Evi’nin restorasyonu tamamlanmış ve kullanıma başlanmıştır. Beylikler Dönemi Selçuk Hamamı’nın Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projelerinin hazırlanması ve Uygulanmasına yönelik hazırlanan proje kapsamında çalışmalara devam edilmiştir. Şaban Ağa Cami’nin restorasyonu ile ilgili olarak Muğla Valiliği tarafından çalışmalar başlatılmıştır. Bılla Evi’nin restorasyonu için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Restorasyon Dairesi Başkanlığı tarafından ödenek ayrılmasına karar verilmiştir. Destek ve katkılarından dolayı tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederim[4].

2016 yılında Batı Cadde, Gymnasion Propylonu, Latrina, Roma Hamamı-1 ve Gymnasion’da yapılan kazı ve alan düzenlemelerinin yanı sıra Roma Hamamı-1, Latrina ve Batı Cadde Kilisesi duvarlarında koruma ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarının restorasyonu ve belgelenmesine yönelik olarak rölöve ve restitüsyon çizimlerine devam edilmiştir. Alandaki bu faaliyetlerin haricinde, kent içinde ve müzelerde Stratonikeia buluntusu eserler ile ilgili katalog çalışmaları sürdürülmüştür[5]. Ayrıca fırsat oldukça Muğla Müzesi’nde bulunan Stratonikeia eserlerinin müzedeki yerinde temizlik ve konservasyonu konusunda Müze Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütülmüştür.

Burada, 2016 yılında Stratonikeia’da yapılan çalışmaların tamamını ele alma imkanı olamadığından, sadece belirli alanlardaki kazılar ve alan araştırmalarının sonuçları hakkında genel değerlendirmelere yer verilecektir.  Bunlar arasında Batı Cadde, Latrina, Gymnasion ve 3. Köy Meydanı bulunmaktadır.

 

Devamını oku...

2015 Yılı Çalışmaları

e-Posta Yazdır PDF

2015 Yılı Çalışmaları PDF

Bilal SÖĞÜT [1]

 

Muğla İli Yatağan İlçesi Eskihisar Mahallesi’nde, Yatağan-Milas karayolunun 7. kilometresinde yer alan Stratonikeia antik kentinde, 2015 yılı çalışmaları kapsamında kazı, konservasyon, restorasyon ve çizim faaliyetlerinin yanı sıra farklı dönemlere tarihlenen yapıların temizliği ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar farklı üniversitelerden öğretim elemanı, uzman ve öğrencilerin yanı sıra işçilerden oluşan bir ekip ile sürdürülmüştür[2]. Bu yılki çalışmalar, ağırlıklı olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) ve Pamukkale Üniversitesi[3] tarafından maddi olarak desteklenmiştir. Muğla Valiliği tarafından sağlanan ödenek desteği ile başlayan Hasan Sar Evi’nin restorasyonu tamamlanmıştır. Beylikler Dönemi Selçuk Hamamı’nın Rölöve, Restitüsyon ve Restorayon Projelerinin hazırlanması ve Uygulanmasına yönelik hazırlanan proje başvurusu Günay Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Tarafından kabul edilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. Şaban Ağa Cami’nin restorasyonunu ile ilgili olarak Muğla Valiliği tarafından çalışmalara başlanmış ve restorasyon projesinin revizyonu hazırlanmıştır. Çizim ve yaklaşık maliyet hesabı çıkarıldıktan sonra restorasyona başlanması hedeflenmektedir. Bılla Evi’nin restorasyonu ile ilgili olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılmıştır. Destek ve katkılarından dolayı tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederim[4].

2015 yılında Batı Cadde, Gymnasion Propylon, Latrina, Roma Hamamı-1 ve Tiyatroda yapılan kazı ve alan düzenlemelerinin yanı sıra Roma Hamamı-1, Latrina ve Batı Cadde Kilisesi duvarları ile Kuzey Cadde portik mozaiklerinde koruma ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarının restorasyonu ve belgelenmesine yönelik olarak rölöve ve restitüsyon çizimlerine devam edilmiştir. Alandaki bu faaliyetlerin haricinde, kent içinde ve Müzelerde Stratonikeia buluntusu eserler ile ilgili katalog çalışmaları gerçekleştirilmiştir[5]. Ayrıca fırsat oldukça Muğla Müzesi’nde bulunan Stratonikeia eserlerinin müzedeki yerinde temizlik ve konservasyonu konusunda Müze Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütülmüştür.

Burada, 2015 yılında Stratonikeia’da yapılan çalışmaların tamamını ele alma imkanı olamadığından, sadece belirli alanlardaki kazılar ve alan araştırmalarının sonuçları hakkında genel değerlendirmelere yer verilecektir. Bu araştırma sonuçlarından birisi, tarihsel süreç içinde Stratonikeia’daki kentsel doku ve buna bağlı oluşan merkezi yerleşim alanlarının tespitidir. Yapılan bu tespitler ile ilgili elde edilen sonuçlar ve bunların genel değerlendirmeleri aşağıda verilmektedir.

Devamını oku...

2014 Yılı Çalışmaları

e-Posta Yazdır PDF

2014 Yılı Çalışmaları PDF

Bilal SÖĞÜT [1]

Stratonikeia, Muğla İli Yatağan İlçesi Eskihisar Mahallesi’nde, Yatağan-Milas karayolunun 7. kilometresinde yer almaktadır. 2014 yılı çalışmaları kapsamında farklı dönemlere tarihlenen yapıların temizliği ve çevre düzenlemesine ilave olarak kazı, konservasyon, restorasyon ve çizim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar farklı üniversitelerden öğretim elemanı, uzman ve öğrencilerin yanı sıra işçilerden oluşan bir ekip ile sürdürülmüştür[2]. Bu yılki çalışmalar, ağırlıklı olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Genel Müdürlüğü (DÖSİM) ve Pamukkale Üniversitesi[3] tarafından maddi olarak desteklenmiştir. Muğla Valiliği tarafından, İl Özel İdaresi aracılığı ile sağlanan destek ile başlayan Hasan Şar Evi’nin restorasyonu tamamlanmıştır. Destek ve katkılarından dolayı tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederim[4].

2014 yılında Batı Cadde, Gymnasion Propylon, Roma Hamamı-1 ve Tiyatroda yapılan kazı ve alan düzenlemelerinin yanı sıra Roma Hamamı-1 duvarlarında ve Kuzey Cadde Portik Mozaiklerinde koruma ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Daha önce bulunup kazı ve konservasyon çalışmaları yapılan Osmanlı Dönemi Boya Atölyesi’nin üzeri, kent bütünü ile uyumlu olacak şekilde kiremit çatı ile kapatılmıştır[5]. Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarının restorasyonu konusunda plan tespit ve rölöve çizimlerine devam edilmiştir. Bu yıl kamulaştırıldığı kesinleşen parsellerin çalı ve ot temizliklerinin sonrasında, var olan Cumhuriyet Dönemi kalıntılarının plan rölöve ve restitüsyon çizimleri yapılmıştır. Alandaki bu faaliyetlerin haricinde, kent içinde ve Müzelerde Stratonikeia buluntusu eserler ile ilgili katalog çalışmaları gerçekleştirilmiştir[6]. Ayrıca fırsat oldukça Muğla Müzesi’nde bulunan Stratonikeia eserlerinin müzedeki yerinde temizlik ve konservasyonu konusunda Müze Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütülmüştür.

Burada, 2015 yılında Stratonikeia’da yapılan çalışmaların tamamını ele alma imkanı olmadığından, sadece belirli yapılardaki kazılar ve alan araştırmalarının sonuçları hakkında genel bilgiler sunulacaktır.

Devamını oku...

Kayıtlı Kullanıcı