TPL_x_LANG_MOBILE_MENU
Login

Çalışmalarımız

2013 Yılı Çalışmaları

e-Posta Yazdır PDF

2013 Yılı Çalışmaları PDF

Bilal SÖĞÜT [1]

Stratonikeia, Muğla İli Yatağan İlçesi Eskihisar Mahallesi’nde, Yatağan-Milas karayolunun 7. kilometresinde yer almaktadır. Kent içinde bulunan yapıların tarihsel dağılımı ile uyumlu olacak şekilde 2013 yılında farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar farklı üniversitelerden öğretim elemanı, uzman, öğrenci ve işçilerden oluşan bir ekip ile sürdürülmüştür[2]. Yapıların temizliği ve çevre düzenlenmesinin haricinde kazı, konservasyon, restorasyon ve çizim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu yılki çalışmalar, ağırlıklı olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Genel Müdürlüğü (DÖSİM) ve Pamukkale Üniversitesi[3] tarafından maddi olarak desteklemiştir.  Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GELİ) Müessesesi Müdürlüğü’nün çalışmalara verdiği desteğin dışında, Muğla Valiliği, İl Özel İdaresi tarafından, kent içindeki tescilli yapılardan birisi olan, Hasan Şar Evi’nin restorasyonu ile ilgili ödenek tahsis edilmiştir. Destek ve katkılarından dolayı tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederim[4].

2013 yılında Kuzey Şehir Kapısı ve Cadde, Tiyatro, Roma Hamamı-1, Batı Cadde, Gymnasion ve Selçuk Hamamı’nda çalışılmıştır. Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarının restorasyonu konusunda plan tespit ve rölöve çalışmalarına devam edilmiştir. Alandaki bu faaliyetlerin haricinde kent içinde ve Müzelerde Stratonikeia buluntusu eserler ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

 

Devamını oku...

2012 Yılı Çalışmaları

e-Posta Yazdır PDF

2012 Yılı Çalışmaları PDF

Bilal SÖĞÜT [1]

Stratonikeia Muğla İli Yatağan İlçesi Eski Eskihisar Köyü’nde bulunmaktadır. İçinden geçen Yatağan-Milas karayolu nedeniyle kente ulaşım çok kolaydır. Bugün Stratonikeia antik kenti üzerine kurulmuş olan Eskihisar Köyü’nde oturan ailelerin bulunması, yerleşimin tam anlamıyla yaşayan bir tarih kenti görünümünü doğrulamaktadır. Bu nedenle Stratonikeia’da farklı dönemlere ait yapı kalıntılarını birlikte görmek mümkündür. Kent içinde bulunan yapılardaki dağılım ile uyumlu olacak şekilde, 2012 yılında farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Bu yılki çalışmalar farklı üniversitelerden öğretim elemanı, uzman, öğrenci ve işçilerden oluşan bir ekip ile sürdürülmüştür[2]. Yapıların temizliği ve çevre düzenlenmesinin haricinde kazı, konservasyon, restorasyon ve çizim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu yılki çalışmalara, ağırlıklı olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Genel Müdürlüğü (DÖSİM), Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GELİ) Müessesesi Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi’nin Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörlüğü tarafından maddi destek sağlanmıştır. Ayrıca Muğla Valiliği, İl Özel İdaresi tarafından, kent içindeki Ağa Evlerinden birisi olan, daha önceki yıllarda Kazı Evi ve Müze Deposu olarak kullanılan Hasan Şar Evi’nin restorasyonu ile ilgili ödenek tahsis edilmiştir. Kente gelen ziyaretçilere verilmek üzere içinde Türkçe ve İngilizce bilgilerin olduğu CD ile birlikte hazırlanan 40 sayfalık Stratonikeia Broşürü Yatağan Kaymakamlığı tarafından bastırılmıştır. Yatağan Belediyesi kentte yapılan kültürel faaliyetlere destek vermiştir. Destek ve katkılarından dolayı tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederim[3].

2012 yılında sur duvarı dışında kentin batısında bulunan Erikli Kilisesi ve aynı alanda mezar kazıları yapılmıştır. Kentin içinde ise Kuzey Şehir Kapısı ve Cadde, Bouleuterion, Tiyatro, Roma Hamamı-1, Batı Cadde ve Selçuk Hamamı’nda çalışılmıştır. Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarının restorasyonu konusunda plan tespit ve rölöve çalışmalarına devam edilmiştir.

Devamını oku...

Teşekkürler

e-Posta Yazdır PDF

Stratonikeia kazısı ile antik kent içindeki kültürel değerlerin korunması ve tanıtımındaki katkıları için aşağıdaki kurum ve şahıslara teşekkür ederiz.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne
Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne
Muğla Valiliği’ne
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü’ne
Yatağan Kaymakamlığı’na
Türk Tarih Kurumu’na
Muğla İl Özel İdaresi’ne
Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne
Müze Müdürlüğü’ne
Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne
TÜRSAB'a
Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü’ne
Yatağan Belediyesi’ne
Eskihisar Köy Muhtarlığı’na
Muğla Genç İş Adamları Derneği’ne
İş Adamı Mürsel Güven’e
Stratonikeia ile ilgili kazı ve araştırmalara katılan tüm ekip üyelerine

2011 Yılı Çalışmaları

e-Posta Yazdır PDF

2011 Yılı Çalışmaları PDF

Kuzey Şehir Kapısı Önündeki Mekanlar ve Bazilika Kazıları

Bazilika, Kuzey Şehir Kapısı’nın batı girişinin güneyinde yer almaktadır. Yapı güney-kuzey yönlü olup, muhtemelen üç nefli bazilikal planda olmalıdır. Bazilikanın apsisi Batı Portik arkasında en kuzeydeki dükkanı kısmen tahrip edilerek içine inşa edilmiştir (Res.1-2). Bunun amacı Kuzey Şehir Kapısı düzenlemesi sırasında yapılmış olan meydanı güneybatı tarafta sınırlayan büyük ölçekli iki büyük sütun ve postament kaideler kullanarak apsise anıtsallık kazandırmak olmalıdır. Apsis yayı önünde templon düzenlemesine ait duvarın temel izleri görülmektedir (Res. 3). Üç nefli olduğunu düşündüğümüz bazilikanın sadece batı nefi sağlam olup (Res. 4), orta nefin doğu duvarının çok az bir kısmı bellidir. En doğudaki yan nefin günümüze kalıntısı ulaşmamıştır. Apsisle nefler simetrik olarak inşa edilmemiştir. Bunun sebebi şuan tam olarak belirlenmemiş olup üzerine araştırmalar sürdürülmektedir. Yapıya giriş Kuzey Şehir Kapısı’nın bati girişinden güneye doğru verilmiş olmalıdır. Narteks kısmının tam sınırları belirlenemediği için kesin bir şey söylemek güçtür.

Devamını oku...

2010 Yılı Çalışmaları

e-Posta Yazdır PDF

2010 Yılı Çalışmaları PDF

Roma Hamamı-1

Stratonikeia kent merkezinde, imar planında P21 plankaresinde bulunan Roma Hamamında yapılan temizlik çalışmalarına devam edilmiştir. Toplamda kapladığı alan 2007 m² olan ve kuzey-güney doğrultulu uzanan hamamda kuzey yönünde paleastra, güney yönünde ise salonlar yer almaktadır. Mevcut kalıntılara göre hamam sıralı plan tipindedir. Çalışmalar sırasında yapının rölövesi çıkartılmış, restitüsyon önerisi hazırlanmış, mekanlar isimlendirilerek çalışma alanları ayrılmış, yapının değişik odalarında yer alan ve sonradan açılan 4 adet su kuyusunun temizliği yapılmıştır.

Devamını oku...

Kayıtlı Kullanıcı