TPL_x_LANG_MOBILE_MENU
Login

Referanslar

 
 • Söğüt, B. (2004). Alanya Çevresinde (Batı Dağlık Kilikia Bölgesi’nde) İmparator Kültleri. Alanya Tarih ve Kültür Semineri Bildirileri III, 387-398. Tam metin
 • Söğüt, B. (2001). Kilikya Bölgesindeki Roma İmparatorluk Çağı Tapınakları (İmparator. Claudius Dönemi Tapınakları). Varia Anatolica 13, 479-504.
 • Söğüt, B., Şimşek, C. & Baldıran, A. (2002). Labraunda Açık Hava Kült Alanı. TÜBA-AR-5, 143-163. Tam metin
 • Söğüt, B. (2004). 2002 Yılı Lagina Kazıları. 25.Kazı Sonuçları Toplantısı-2, 87-100. Tam metin
 • Tekin, O. (2012). A Catalogue of Weights in the Museums of Bodrum and Milas. Stratonikeia'dan Laginaya Ahmet Adil Tırpan Armağanı., 613-620. Tam metin
 • Güleç, G., Erdoğan, H., Söğüt, B. & Bahçeli, S. (2011). A Spectroscopic Study on Byzantine Ceramic Shards Excavated From Ancient Stratonikeia City. 28. Uluslararası Fizik Kongresi. Tam metin
 • Scarborough, Y. E. & Söğüt, B. (1994). An Isaurian Survey: Hadim and Its Environs. AJA 98.2, 297. Tam metin
 • Söğüt, B. (2011). Antik Çağda Bir Mermer Şehir: Stratonikeia. Laodikeia Stone 8, 42-47. Tam metin
 • Söğüt, B. (2003). Antik Dönemde Doğumdan Evliliğe Sosyal Hayat. İdol(18-19), 18-26. Tam metin
 • Söğüt, B (2007). Antik Dönemde Salbakos Dağı ve Kalıntıları. İçinde Özçelik, A. (editör), Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri-2, sayfa 15-24. Denizli. Tam metin
 • Rumscheid, F. (2012). Arbeitsrationalisierung im Bauwesen: von der Bosse zum Reliefornament. Stratonikeia'dan Laginaya Ahmet Adil Tırpan Armağanı., 527-534. Tam metin
 • Gider, Z. & Söğüt, B (2008). Belentepe Hellenistik Dönem Zeytinyağı İşlikleri. İçinde Şenol, Ü. A. (editör), Antik Çağda Anadolu’da Zeytinyağı ve Şarap Üretimi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, sayfa 241-257. Tam metin
 • Aslan, H. (2012). Belentepe'den 2007 Yılına Ait Bir Grup Terracotta Figürin. Stratonikeia’dan Lagina’ya Ahmet Adil Tırpan Armağan, 39-46. Tam metin
 • Söğüt, B. (2012). Börükçü 2003-2006 Yılı Kazıları. Stratonikeia’dan Lagina’ya Ahmet Adil Tırpan Armağanı, 553-586. Tam metin
 • Cirtil, S. (2009). Börükcü Kazısı Türk Dönemi Buluntuları. XI.Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırma Sempozyumu, 117-125. Tam metin
 • Büyüközer, A. (2012). Börükçü’de Atölyeler Mahallesi ve Zeytinyağı Üretimi. Stratonikeia'dan Laginaya Ahmet Adil Tırpan Armağanı., 127-148. Tam metin
 • Toprak, S., Söğüt, B., Koc, A. C., Özer, E., Dizdar, A. & Dilsiz, C. (2010). Bridging between Archaeologists and Civil Engineers via E-learning. 9th International Congress on Advances in Civil Engineering. Tam metin
 • Baldıran, A., Karauguz, G. & Söğüt, B. (2010). Centre Unissant Les Cultes Hittites et Romains : Fasillar. Trade and Production Through the Ages, 219-256. Tam metin
 • Söğüt, B. (2012). City of Eternal Love and Gladiators. Actual Archaeology-82, 80-91. Tam metin
 • Söğüt, B. & Şimşek, C. (2002). Çivril ve Çevresindeki Arkeolojik Kalıntılar. Dünden Bugüne Çivril Sempozyumu Bildirileri, 279-299. Tam metin
 • Söğüt, B., Sezgin, T. & Yılmaz, B. (2008). Çivril’den Hierapolis Arkeoloji Müzesi’ne Taşınan Mimari Eserler. 25.Araştırma Sonuçları Toplantısı-3, 217-232. Tam metin
 • Söğüt, B. (2004). Dağlık Kilikia’da Tülü Asar (Lamos) Yüzey Araştırması-2002. 21. AST-1, 279-290. Tam metin
 • Söğüt, B. (2006). Dağlık Kilikya (Kilikia) Bölgesindeki Çokgen Taş Duvarlı Mezarlar. İstanbul. Tam metin
 • Söğüt, B. & Er, Y. (2005). Dağlık Kilikya’da Olba-Diocaesarea Nekropollerindeki Kaya Mezarları. Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 5, 97-110. Tam metin
 • Söğüt, B. (2007). Denizli-Hisarköy Müze Deposu’ndaki Mimari Bloklar. 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı-2, 383-396. Tam metin
 • Mert, H. (2002). Der Theather Tempelkomplex von Stratonikeia. Patris und Imperim(8), 187-203. Tam metin
 • Söğüt, B. (2005). Ein hellenistisches Kapitell aus dem Rauhen Kilikien Das korinthische kapitell von Efrenk. IstMitt-55, 157-173. Tam metin
 • Büyükkolancı, M. & Söğüt, B. (2012). Ephesos-Ayasuluk Kompozit Başlığı. Stratonikeia’dan Lagina’ya Ahmet Adil Tırpan Armağanı, 115-125. Tam metin
 • Söğüt, B. & Şimşek, C. (2002). Eumeneia. Dünden Bugüne Çivril Sempozyumu Bildirileri, 279-299. Tam metin
 • Söğüt, B. (editör). (2011). Eumeneia, Şeyhlü-Işıklı. İstanbul. Tam metin
 • Söğüt, B. & Gider, Z. (2011). Eumeneia’da Bulunan Dorik Mimari Elemanlar. Eumeneia Şeyhlü-Işıklı, 93-99. Tam metin
 • Cirtil, S. (2010). Fatih Sultan Mehmed (Mehmed The Conqueror) Coins Found In Muğla Yatağan Tepecik Excavation. Trade and Production Through the Ages, 19-32. Tam metin
 • Jacobs, I. (2009). Gates in Late Antiquity in the Eastern Mediterranean. Babesch 84, 197-213. Tam metin
 • Söğüt, B. & Gencer, S. (2018). Gibye (Yeşilbağcılar) (Ankara editör). Bilgin Kültür Sanat. Online versiyonu
 • Tırpan, A. A. & Söğüt, B. (2002). Hekate Temenosu 2000 Çalışmaları. 23.Kazı Sonuçları Toplantısı-2, 343-350. Tam metin
 • Güleç, E., Özer, B. K., Sağır, M., Gültekin, T., Satar, Z. & Özer,. (2012). Hellenistik ve Roma Dönemi Anadolu Topluluklarının Sağlık Profili. Stratonikeia'dan Laginaya Ahmet Adil Tırpan Armağanı., 281-288. Tam metin
 • Söğüt, B. (2005). Hierapolis Arkeoloji Müzesi Bahçesinde ve Güney Roma Hamamında Bulunan Ionik Mimari Elemanlar İle İlgili Bir Değerlendirme. Anadolu (Anatolia), 28, 91-106. Tam metin
 • Söğüt, B (2005). Hierapolis Arkeoloji Müzesindeki M.Ö. 1.-M.S. 1. Yüzyıla ait Bezemeli Mimari Elemanlar. İçinde H Mert-M. Şahin, . (editör), Ramazan Özgan'a Armagan, sayfa 349-371. Tam metin
 • Söğüt, B. (2005). Hierapolis Güney Roma Hamamı’nda Bulunan Ion Başlıkları. 22.Araştırma Sonuçları Toplantısı-1, 301-308. Tam metin
 • Erkuş, A. (2012). Hoca Ağacın Hikayesi. Stratonikeia'dan Laginaya Ahmet Adil Tırpan Armağanı., 249-258. Tam metin
 • Özgan, R. (1988). I.S. 1. Yuzyıl Stratonikeia Yontuculugu. 6.Kazı Sonuçları Toplantısı, 345-362. Tam metin
 • Söğüt, B. (2011). Işıklı Kasabasında Bulunan Hellenistik ve Roma Dönemine Ait Mimari Elemanların Genel Bir Değerlendirmesi. Eumeneia, Şeyhlü-Işıklı, 73-92. Tam metin
 • Söğüt, B. (2009). Işıklı Kasabası’ndaki (Denizli-Çivril) Mimari Bloklar. 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı - 3, 361-376. Tam metin
 • Söğüt, B. (2007). Kalıntılar Işığında Antik Dönemde Acıpayam Ovası. 1. Acıpayam Sempozyumu Bildirileri, 142-161. Tam metin
 • Ekici, M. (2012). Karıa Bölgesi Mengefe Mevkii’nden Bir Mezar. Stratonikeia'dan Laginaya Ahmet Adil Tırpan Armağanı., 241-248. Tam metin
 • Varinlioglu, E. (1994). Karia Helenistik Dönem Kentleri. 12.Arastirma Sonuclari, 25-28. Tam metin
 • Paton, W. R. & Myres, J. L. (1896). Karian Sites and Inscriptions. The Journal of Hellenic Studies(16), 188-271. Tam metin
 • Söğüt, B. (1993). Kilikya Tracheia'dan Bir Hellenistik Mezar Yapıtı. S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi 7-8, 221-236. Tam metin
 • Tırpan, A. A. & Söğüt, B. (2000). Koranza Kazıları. 21. Kazı Sonuçları Toplantısı - 2, 153-162. Tam metin
 • Söğüt, B. & Baykan, O (2008). Kültür ve Özel İlgi Turizmi Bağlamında Türkiye’deki Eskil ve Çağcıl Su Yapıları. İçinde IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, sayfa 864-876. Belek-Antalya. Tam metin
 • Söğüt, B. & Baldıran, A. (2010). Kybele Monument in Lykaonia Region Beyşehir and Seydişehir Counties. Trade and Production Through the Ages, 257-278. Tam metin
 • Başaran, C. (1997). Kyzikos Korinth Başlıkları. Türk Arkeoloji Dergisi-31, 1-52. Tam metin
 • Söğüt, B., Şimşek, C. & Baldıran, A. (2002). Labraunda Açık Hava Kült Alanı. TÜBA-AR-5, 143-163. Tam metin
 • Tırpan, A. A. (1995). Lagina 1993-1994 Yili Calısmalari. 17.Kazi Sonuclari Toplantisi-2, 209-228. Tam metin
 • Tırpan, A. A. (1998). Lagina 1997 Yılı Hekate Temenosu, Propylon ve Altardaki Kazı Çalısmaları. 20.Kazi Sonuclari Toplantisi-2, 237-256.
 • Tırpan, A. A., Büyüközer, A., Gider, Z. & Ekici, M. (2013). Lagina 2011 Yili Calismalari. 34.Kazi Sonuclari Toplantisi-3, 59-74. Tam metin
 • Pedersen, P. (2012). Lagina and The Ionian Renaissance. Stratonikeia'dan Laginaya Ahmet Adil Tırpan Armağanı, 513-525. Tam metin
 • Söğüt, B (2015). Lagina Araştırmaları 1. Tam metin
 • Tırpan, A. A. (1998). Lagina Hekate Propylonu. 19.Kazi Sonuclari Toplantisi, 173-194. Tam metin
 • Tırpan, A. A. (1996). Lagina Hekate Temenosu. 18.Kazi Sonuclari Toplantisi-2, 309-336. Tam metin
 • Tırpan, A. A. & Söğüt, B. (2001). Lagina Hekate Temenosu 1999 Yılı Çalışmaları. 22.Kazı Sonuçları Toplantısı-2, 299-310. Tam metin
 • Gider, Z. (2012). Lagina Kuzey Stoanın Ön Cephe Düzenlemesi. Stratonikeia'dan Laginaya Ahmet Adil Tırpan Armağanı., 263-280. Tam metin
 • Tırpan, A. A. & Söğüt, B. (2004). Lagina ve Börükçü 2003 Yılı Çalışmaları. 26.Kazı Sonuçları Toplantısı-1, 371-386. Tam metin
 • Tırpan, A. A. & Söğüt, B. (2005). Lagina ve Börükçü 2004 Yılı Çalışmaları. 27.Kazı Sonuçları Toplantısı-2(30 Mayıs -), 257-270. Tam metin
 • Tırpan, A. A. & Söğüt, B. (2006). Lagina ve Börükcü 2005 Yılı Çalışmaları. 28. Kazı Sonuçları Toplantısı-2, 591-612. Tam metin
 • Tırpan, A. A. & Söğüt, B. (2007). Lagina ve Börükcü 2006 Yılı Çalışmaları. 29. Kazı Sonuçları Toplantısı - 3, 387-410. Tam metin
 • Tırpan, A. A. & Söğüt, B. (2008). Lagina ve Börükçü 2007 Yılı Çalışmaları. 30. Kazı Sonuçları Toplantısı-4(26-30 Mayı), 243-266. Tam metin
 • Tırpan, A. A. & Gider, Z. (2010). Lagina ve Börükçü 2009 Yılı Çalışmaları. 32.Kazı Sonuçları Toplantısı, 2, 374-395. Tam metin
 • Söğüt, B. (2009). Lagina'da Osman Hamdi Bey. Tam metin
 • Tırpan, A. A. & Söğüt, B. (2010). Lagina, Börükçü, Belentepe ve Mengefe 2008 Yılı Çalışmaları. 31. Kazı Sonuçları Toplantısı - 3, 505-527. Tam metin
 • Söğüt, B. (1999). Lamos'ta Bulunan Bir Tapınak. Olba 2, 399-409. Tam metin
 • Özdemir, M. T. (2012). Milas-Mengefe’den Geç Geometrik Bir Mezar. Stratonikeia'dan Laginaya Ahmet Adil Tırpan Armağanı, 457-474. Tam metin
 • Aydaş, M. (2012). Mimar ve Heykaltraş Thrason. Stratonikeia'dan Laginaya Ahmet Adil Tırpan Armağanı., 47-72. Tam metin
 • Baldıran, A. & Gider, Z. (2009). Mimari Bloklar Işığında Isauria Bölgesinin Mimari Uygulamaları. SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(20), 109-134. Tam metin
 • Oğuzhanoğlu, U., Akkurnaz, S., Bilgin, M., Pazarcı, S., Durnagölü, N., Özgan, R. et al. (2019). Mimari, Heykel ve Küçük Buluntu Araştırmaları (B. Söğüt editör). Ege Yayınları. Online versiyonu
 • Yaylalı, S (2006). Muğla Prehistoryası:Paleolitik Dönemden Erken Tunç Çağı Sonuna Kadar, sayfa 1-20. İstanbul. Tam metin
 • Söğüt, B. (2008). Naiskoi from the Sacred Percinct-of Lagina Hekate Augustus and Sarapis. Anodos 6-7, 421-431. Tam metin
 • Söğüt, B. (2002). Phrygia Hierapolisi Yeni Bir Çeşme Anıtı. Archivum Anatolicum-5, 193-202. Tam metin
 • Söğüt, B. & Ercan, Y. D. (2011). Rafaello Santi’nin The Fire in the Borgo Adlı Freskinde Betimlenen Mimari Unsurlar Uzerine Bir Degerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(8), 35-45. Tam metin
 • Söğüt, B. (2011). Sarapis Relief from Lagina. Tam metin
 • Broughton, T. R. (1934). Stratoniceia and Aristonicus. Chicago Journals, 3(29), 252-254. Tam metin
 • Söğüt, B. (2019). Stratonikeia (Eskihisar) ve Kutsal Alanları (İstanbul editör). Ege Yayınları. Online versiyonu
 • Boysal, Y. (1980). Stratonikeia 1979 Yılı Çalışmaları. 2. Kazı Sonuçları Toplantısı, 127-131. Tam metin
 • Boysal, Y. (1981). Stratonikeia 1980 Yılı Çalişmaları. 3.Kazı Sonucları Toplantısı, 69-72. Tam metin
 • Boysal, Y. (1982). Stratonikeia 1981 Yılı Çalışmaları. 4.Kazı Sonuçları Toplantısı, 193-198. Tam metin
 • Boysal, Y. (1985). Stratonikeia 1984 yili Calismalari. 7.Kazi Sonuclari Toplantisi, 519-522. Tam metin
 • Boysal, Y. (1992). Stratonikeia 1991 yili Calismalari. 14 Kazi Sonuclari Toplantisi-2, 117-122. Tam metin
 • Boysal, Y. (1994). Stratonikeia 1993 Yili Calismalari. 16.Kazi Sonuclari Toplantisi-2, 315-318. Tam metin
 • Söğüt, B. (2009). Stratonikeia 2008 Yılı Çalışmaları. 31. Kazı Sonuçları Toplantısı-4, 263-286. Tam metin
 • Söğüt, B. (2010). Stratonikeia 2009 Yılı Çalışmaları. 32. Kazı Sonuçları Toplantısı-4, 194-211. Tam metin
 • Söğüt, B. (2011). Stratonikeia 2010 Yılı Çalışmaları. 33. Kazı Sonuçları Toplantısı-4, 395-419. Tam metin
 • Söğüt, B. (2012). Stratonikeia 2011 Yılı Çalışmaları. 34. Kazı Sonuçları Toplantısı-3, 45-58. Tam metin
 • Polat, R. T. (2010). Stratonikeia Akdağ Nekropolü Cam Buluntuları Üzerine Bir Değerlendirme. Anadolu Antik Cam Araştırmaları Sempozyumu-Kaunos/Kbid Toplantıları-2, 25-40. Tam metin
 • Polat, R. T (2015). Stratonikeia Akdağ Nekropolü ve Gömü Geleneklerine Dair Gözlemler, sayfa 95-106. Ege Yayınları. Tam metin
 • Polat, R. T. (2017). Stratonikeia Akdağ Nekropolü_1 (B. Söğüt editör). Ege Yayınları. Online versiyonu
 • Tırpan, A. A. (1983). Stratonikeia Calışmaları. 5.Kazı Sonucları Toplantısı, 209-454. Tam metin
 • Meadows, A. Stratonikeia in Caria. the Hellenistic City and its Coinage., 80-133. Tam metin
 • Varinlioglu, E. (1990). Stratonikeia Kazisi 1989 Yili Calismalari. 12.Kazi Sonuclari Toplantisi-2, 219-224. Tam metin
 • Boysal, Y. & Kadıoglu, M. (1998). Stratonikeia Kazisi 1997 Yili Nekropol Calismalari. 20.Kazi Sonuclari Toplantisi-2, 215-228. Tam metin
 • Aytekin, F. (2012). Stratonikeia Kökenli Kabartmalı Mezar Stelleri. Yüksek Lisans Tezi.
1 - 100 arası sonuçlar (toplam: 123)

Kayıtlı Kullanıcı